EQUIPS DE CONTROL DE TEMPERATURA PER A MIL PUNTS

Descripció

Disseny d’un equip de control de temperatura per a motlles de colada calenta amb un elevat nombre de zones. En aquest projecte es va buscar la modularitat, és a dir, que amb el mateix cos es pogués ampliar l’equip segons el nombre de zones necessàries.

NOUDI ha realitzat el projecte global: Disseny – Desenvolupament – Plànols Constructius – Prototips – Fabricació en Sèrie. No portem el control de l’estoc, no cal estoc de seguretat tot i que si emmagatzemem la matèria primera en brut com el perfil d’alumini extrusionat.

MILPUNTS – Empresa dedicada al control de processos industrials. Solucions al voltant del control de temperatura i pressió en processos industrials, en processos específics per a injecció de plàstics, etc.

Característiques
  • Processos de fabricació: Extrusió – Punxonat de xapa
  • Material: Alumini – Ferro
  • Acabat: Pintura Epoxi RAL 5013 Texturat – Plata bongo brillant
  • Client: MILPUNTS
  • Sector: Industrial

milpunts
milpunts-det2
milpunts-det1