EQUIPS DE TRANSMODULACIÓ EKSELANS PER A ITS PARTNER

Descripció

Disseny d’una família d’equips de transmodulació CM basada en la tecnologia de processament de senyals digitals més moderna. Amb una important varietat d’equips en format modular per a una escalabilitat senzilla, la capçalera CM disposa de transmoduladors que permeten processar senyals d’entrada tant amb definició estàndard com en alta definició.

NOUDI ha realitzat el projecte global: Disseny – Desenvolupament – Plànols Constructius – Prototips – Fabricació en Sèrie – Serigrafia – Muntatge – Verificació – Embalatge – Etiquetatge. Des de Noudi portem el control de l’estoc, creant un estoc mínim de marge i emmagatzemant matèries primeres i tots els elements que componen l’equip.

ITS PARTNER – Empresa del sector de les telecomunicacions especialitzada en productes per a recepció, processament i distribució de senyals de televisió.

Característiques
  •  Processos de fabricació: Extrusionat – Punxonat de xapa
  • Material: Alumini
  • Acabat: Pintura Epoxi RAl 5013 texturat
  • Client: ITS PARTNER
  • Sector: Telecomunicacions

its-partner
its-partner-det2
its-partner-det1